Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Úvod Informácie Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia


 1.1 Prevádzkovateľom a zároveň predávajúcim e-shopu (internetového obchodu) www.materinka.sk je:

 Greewee Clothes s.r.o.

 Sídlo: Tomášikova 50/A,831 04 Bratislava

  IČO: 51192675

  DIČ: 2120629984

 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 123993/B

e-mail: materinkask@gmail.com

Tel: 00421 944 261 607

 Orgán dozoru a dohľadu:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

 

1.2 Tieto obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) e-shopu www.materinka.sk (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzavretej medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho 'www.materinka.sk' (ďalej len 'e-shop').

 

1.3 Obchod materinka.sk je e-shop prevádzkovaný predávajúcim na internetovej adrese www.materinka.sk bez kamennej predajne.

 

1.4 Kupujúcim sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom e-shopu www.materinka.sk nakupuje ponúkaný tovar. Nákup je možné uskutočňovať za predpokladu, že sa obe strany (predávajúci aj kupujúci) budú riadiť týmito VOP.2. Objednanie tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy


2.1 Kúpna zmluva sa uzatvára zo strany kupujúceho objednaním tovaru - potvrdením objednávky, zo strany predávajúceho informáciou o potvrdení objednávky mailom.

2.2 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

2.3 Všetky údaje, ktoré kupujúci zadá pri objednávke, budú použité výlučne na vybavenie konkrétnej objednávky. Po odoslaní objednávky dostane kupujúci okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú uviedol.

2.4 Po odoslaní objednávky dostane kupujúci obratom na jeho uvedený e-mail potvrdenie o prijatí objednávky (to ešte nie je potvrdením samotnej objednávky), čo znamená, že objednávka bola doručená predávajúcemu. Na uvedenú e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky. Ak je všetko v súlade s objednávkou, objednávku predávajúci potvrdí (informácia o potvrdení objednávky mailom). Až potvrdená objednávka je záväzná pre obe strany.

2.5 Objednávka je splnená, ak je objednaný tovar prevzatý kupujúcim.

2.6 Predávajúci je povinný:

- dodať na základe potvrdenia objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne (najneskôr však do 30 dní)

- zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR

- odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (doklad o kúpe, potvrdenie objednávky)

 


3. Cena tovaru


3.1   Predajné ceny na stránke www.materinka.sk sú uvedené v eurách a sú konečné (predávajúci nie je platiteľ DPH).

3.2   V predajných cenách nie je zahrnutá cena dopravy ani žiadne iné služby navyše, pokiaľ to nie je výslovne uvedené pri jednotlivých druhoch tovaru. Náklady spojené s dopravou sú uvedené v časti „Doprava a platobné podmienky“, rovnako pred odoslaním objednávky v košíku a tiež v bode 4.2 tohto OP.

3.3 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, platbou kartou, bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedeným v potvrdení objednávky a v prípade osobného odberu aj platbou v hotovosti.

3.4 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

3.5 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

 


4. Dodanie tovaru – spôsob, cena a dodacia lehota:


4.1   Tovar je možné doručiť v rámci Slovenskej republiky.

 

Spôsob dodania – kupujúci si môže vybrať z ponúkaných spôsobov dopravy:

Slovenská pošta – tovar sa posiela na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke

Kuriér - tovar sa posiela na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke

Osobne - tovar je možné si prevziať osobne - iba po predchádzajúcom telefonickom alebo mailovom dohovore.

 

             - v Bratislave: len po dohode

             - v Pezinku: len po dohode

             - vo Svätom Jure: len po dohode

 

Poštovné:

Slovenská pošta – 3,40 €

Kuriér (SPS) – 4 €

Osobne – 0 €

 

Poštovné zadarmo má kupujúci v prípade, ak zvolí spôsob platby vopred a tovar dosiahne hodnotu viac ako 70€ .

 

4.2 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

4.3 Tovar bude zákazníkovi doručený v zvyčajnej lehote 7 dní, najneskôr však do 30 dní od potvrdenia objednávky v prípade zvolenia platby v hotovosti alebo na dobierku. Ak si zákazník zvolí platbu prevodom na účet, kartou alebo prostredníctvom VIAMO služby, tovar bude zákazníkovi doručený v zvyčajnej lehote 7 dní, najneskôr však do 30 dní od zaplatenia.    

4.4 Kupujúci je o odoslaní tovaru informovaný e-mailom.

4.5 Kupujúcemu odporúčame skontrolovať zásielku čo najskôr po doručení.

4.6 Kupujúcemu odporúčame neprebrať tovar v prípade jeho viditeľného poškodenia pri doručení.

4.7 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

4.8 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok (viď bod 7 tohto VOP).

 


5. Osobné údaje a ich ochrana

 

5.1 Kupujúci (v prípade ak je fyzická osoba) oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu pre doručenie vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailu.

5.2 Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy. Osobné údaje kupujúceho sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov.

5.3 Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení. Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom). Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú.

5.4 Predávajúci môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.) aj bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailovú adresu kupujúceho. Svoj súhlas so spracovaním údajom na marketingové účely môže kupujúci kedykoľvek odvolať napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z newslettra. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám, taktiež nebudú zverejnené. Marketingový informačný systém predávajúceho je registrovaný v Evidencii informačných systémov osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov.

5.5 Na základe písomnej žiadosti môže kupujúci od predávajúceho žiadať:

• potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje kupujúceho spracúvané,

• informácie o spracúvaní osobných údajov,

• zoznam osobných údajov, ktoré sú o kupujúcom predmetom spracúvania,

• opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže kupujúci požiadať o ich vrátenie; likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

5.6 Kupujúci môže na základe písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči:

• spracúvaniu osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

• využívaniu osobných údajov kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku,

• poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.

 

5.7  Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

5.8 S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

5.9 Predávajúci vyhlasuje, že spracúva osobné údaje kupujúceho na účely doručenia tovaru prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

Slovenská pošta, a.s., Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124

NEOSHIP s.r.o. Sídlo: Miestneho priemyslu 1247, Námestovo 029 01

5.10 Informačný systém predávajúceho je registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov pod číslom 5692.

5.11 Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Súhlas možno odvolať oznámením, zaslaným listom alebo elektronickou formou na adresu sídla našej spoločnosti, alebo na e-mailovú adresu materinkask@gmail.com . Ostatné ustanovenia sa riadia podľa zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 


6. Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu


6.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

6.2 Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

6.3 Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6.4 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

c) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

d) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

6.5 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný tu. Formulár je možné odoslať elektronicky bez vytlačenia a zaslať e-mailom alebo aj doručiť osobne na kontaktnú adresu (sídlo podnikania).

6.6 Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

6.7 Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od kupujúceho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

6.8 Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe platby.

6.9 Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

6.10 Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

6.11 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

6.12 Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a tiež náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

6.13 Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 


7. Reklamačný poriadok


7.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

7.2 Záručná doba je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim.

7.3 Kupujúci má právo, aby bola vada tovaru bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

7.4 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, no ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčšom počte vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

7.5 Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady

7.6 Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene jej časti, na ktorú bola poskytnutá záruka.

7.7 Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

7.8 Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

7.9 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

7.10 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7.11 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7.12 Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
7.13 Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

7.14 Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú vo všeobecných obchodných podmienkach. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady.

7.15 Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru v predpísanej forme – t.j. písomne. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej oznámenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne alebo elektronickou formou.

7.16 Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) odporúčame skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu.

 


8. Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

 

8.1 Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na materinkask@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

8.2 Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

8.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom (kupujúcim) a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

8.4 Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

 

 

9. Ďalšie ustanovenia


9.1 Ostatné vzťahy a situácie vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito OP sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

9.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

 

 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 123993/B